Witamy

Witamy na naszej oficjalnej stronie internetowej.

„Dolina Małej Panwi” położona jest w jednej z najładniejszych i najciekawszych przyrodniczo dolin rzecznych w województwie opolskim. Oprócz malowniczo meandrującej rzeki Mała Panew, spotkamy tu ogromne połacie lasów, należące do kompleksu Borów Stobrawsko – Turawskich.
Duże kompleksy leśne o różnorakich walorach przyrodniczych i krajobrazowych sprzyjają aktywnej turystyce i wypoczynkowi.

Subskrybuje zawartość